Centrum stínící techniky České Budějovice

OD Vltavín, České Budějovice, tel: 602 504 068, e-mail: obchod@cstcb.cz

DUO ROLLO

Centrum stínící techniky

Elegantní druh stínění využívající střídání transparentních pruhů roletoviny s neprůhlednými. Roletovina kombinuje transparentní pruhy o šířce 5cm se stínícími pruhy o šířce 7,5 cm. Systém je navíjen pomocí řetízku. Střídáním plných a průhledných pruhů je docíleno "žaluziového" efektu, kdy se dá regulovat množství procházejícího světla.

  • a
  • a
  • a